NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK ZA STUDENA A NA FORMOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

Komplexní nabídka služeb v oblasti výroby, konstrukce a vývoje nástrojů včetně zákaznické podpory a poradenství

Certifikace společnosti OMNI-X CZ

Quality management systems Certification and Environmental Management Systems in OMNI-X CZ

44_09 csn-en-iso-9001-2016 csn-en-iso-14001-2016
Abychom byli schopni trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky našich zákazníků, jsme zanedlouho po vzniku firmy přistoupily k tvorbě vlastního systému managementu kvality.
S dalším rozvojem společnosti se systém postupně upravoval a zdokonaloval tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
Od roku 2005 využíváme pro podporu kvality vlastní specializovaný software IDVS, který je vytvořen s ohledem na specifické požadavky naší společnosti.
S jeho pomocí jsme dosáhli efektivního využití systému a získali zpětnou vazbu, která nám umožňuje analyzovat situaci v oblasti kvality, reagovat na případné neshody a odstraňovat nedostatky.

 

Společnost OMNI-X CZ se aktivně podílí na ochraně životního prostředí.
Proto jsme v období 2007/2008 zavedli systém environmentálního managementu, jehož primárním úkolem je snížit rizika vzniku nehod ovlivňující životní prostředí a ochránit zdraví zaměstnanců.

 

V roce 2010 jsme oba systémy managementu úspěšně certifikovali u nezávislého certifikačního orgánu TÜV SÜD.
Od června 2010 jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 v oboru „Konstrukce a výroba nástrojů pro tváření trubek za studena“.

 

Integrovaný manažerský systém ve společnosti OMNI-X CZ

 

Obecný model systému managementu jakosti je sestaven podle Kocman,Perníkář:Jakost a metrologie,VUT Brno,2002Protože nesporným přínosem zavedení IMS je redukce dokumentace, zjednodušená orientace v ní, systematičtější řízení procesů a výstupů společnosti i účelnější vzdělávání zaměstnanců, byl v roce 2009 vedením společnosti nastartován proces transformace zavedených systémů řízení do uceleného integrovaného systému řízení, který funguje od roku 2010.

 

Ve společnosti OMNI-X CZ jsou v současné době zavedeny tři základní systémy řízení: managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP/PO.
Kontrola systémů se provádí 2x ročně interními audity externího auditora a 1x ročně externím auditem, který provádí nezávislá certifikační společnost.